VED DU, HVOR SPLINTEN SIDDER?

Efter at have været selvstændig i 4 år, og efter at have arbejdet med iværksættere i omkring 8 år, er det virkelig tydeligt for mig, at den business du bygger, på alle måder afspejler alt det der bor i dig. Ikke kun alt det du er bevidst om, men også alt det ubevidste. Er du ikke så god til at sætte grænser, så vil du helt sikkert blive udfordret af det fra dine kunder. Går du til livet med mistro, vil du sikkert møde det i andre, har du svært ved at træffe beslutninger eller forpligte dig, vil det også blive spejlet. Og ikke mindst, så vil økonomien i din virksomhed i høj grad afspejle, hvilken værdi du selv synes du har eller ikke har.

Read More

UDARBEJDER DU SÅ KUN KONTRAKTER, NÅR STJERNERNE STÅR RIGTIGT?

At sige højt ude i verden, at man både er advokat og beskæftiger sig med spiritualitet og ligger horoskoper, afføder helt naturligt virkelig mange spørgsmål og reaktioner. Kombinationen vækker alt lige fra lidt pinlig tavshed, akavethed, til nysgerrighed og stor skepsis.

Jeg kan sagtens forstå alle reaktionerne. Jeg har sådan set været gennem alle de samme følelser for ikke så lang tid siden….

Read More

NYHEDER - ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN

Midt i sommerheden har Erhvervsstyrelsen været effektiv, og det betyder, at der pr. 1. juli 2018 er trådt nogle væsentlige ændringer af Selskabsloven i kraft. 

De vigtigste er: 

  • A/S'er får fremover en minimumskapital på 400.000 i stedet for 500.000. Dvs. har du et A/S kan du vælge at nedsætte kapitalen til 400.000.
  • Registrering af reelle ejere er obligatorisk og kan medføre tvangsopløsning, hvis det ikke sker. 
  • I forbindelse med omregistrering af IVS'er til ApS, er det nu muligt at foretage indskud med andet end kontanter (apportindskud) for at opnå kapitalen på 50.000, ligesom en kapitalforhøjelse er mulig i forbindelse med omregistreringen. 

    Hvis du har behov for til en af de ovennævnte forhold, er du i trygge hænder, da jeg meget gerne vil hjælpe dig hermed. Skriv til mig på pernille@caplibra.dk, og så finder vi ud af den løsning, du har behov for, og du får naturligvis altid en fast pris herpå.  

Og hvis du er interesseret i detaljerne, kan du læse meget mere her

HVIS JEG SIGER JURA, HVAD TÆNKER DU SÅ?

Den gang jeg var blevet færdig som jurist, droppede jeg helt at fortælle andre, hvad jeg lavede, når jeg var ude med mine veninder, for meget få stillede interesserede spørgsmål. Enten så andre det som virkeligt tørt (og mig som kedelig!) eller også blev de intimideret af den viden og uddannelse, jeg sad med og tillagde den en status, som den ikke bør have. Hvorom alting er, begyndte jeg i de første 6 måneder efter jeg blev færdig, flere gange at lyve og sige, at jeg læste dansk, når jeg var i byen med veninderne, for at falde mere i med deres humaniora-fag, og for ikke at intimidere eller kede andre….

Read More

HVORFOR ER JURA SÅ SVÆRT AT FORSTÅ?

Den sætning hører jeg gang på gang, når jeg taler med mindre selvstændige, freelancere og iværksættere. Og jeg kan godt forstå der spørges om det. For i betragtning af, hvor meget jura griber ind i vores daglig både privat og arbejdsmæssigt, så er størstedelen af formidlingen af jura på en eller anden måde ikke fulgt med udviklingen.

Read More

HVORFOR SKAL JEG MELDE MIG TIL KURSET I PRAKTISK PERSONDATABESKYTTELSE

Til alle jer der overvejer om I måske skal tilmelde jer kurset i Praktisk persondatabeskyttelse.
Jeg kender det fra mig selv, kurser jeg sætter på min "det vil jeg lige overveje liste", begivenheder jeg tilmelder mig, men måske ikke lige kan overskue, når det kommer til dagen, overvejelser omkring økonomien og så om det måske er muligt at få noget lige så godt/endnu bedre et andet sted til billigere penge eller ligefrem gratis.

Read More

HVEM KOPIERER MIG?

Hvis man er meget populær eller ens produkter er det, så stiger sandsynligheden for, at man bliver kopieret. 

Det er hverken i lovligt eller i orden, men det er desværre det der sker. 

En stor del af den kopiering der finder sted, er kopiering, vi ikke rigtig taler om, da det ikke drejer sig om fysiske produkter eller koncepter, men af tekster. For ord er der vist ret mange der synes, at man ikke kan kræve ejerskab over. Og hvis man blot fletter det ind sammen med tekst, man selv har forfattet, "så blev jeg bare inspireret". Men det er desværre stadig kopiering og dermed ulovligt, jf. ophavsretloven. 

Read More

HVAD HVIS DU SÆLGER VIDT FORSKELLIGE YDELSER?

Der er en lidt underlig tendens i tiden, der handler om, at hvis man tjener penge på flere forskellige ydelser, også ydelser der ikke for andre umiddelbart hænger sammen, som opstår der meget hurtigt en samtale om, om man ikke er bange for at sprede sig over for meget, om man ikke er ufokuseret, og måske endda om man ikke er bange for at fremstå useriøs. Og hurtigt kan man selv få den følelse, at man er nødt til at fokusere på en ting, for at blive taget seriøst.

Read More

HVORFOR ER ADVOKATER SÅ DYRE?

Det spørgsmål har jeg fået et utal af gange i de sidste 15 år, og det er et spørgsmål, jeg må forholde mig til næsten ugentligt som rådgiver for iværksættere.

Spørgsmålet sætter en præmis op – at advokatydelser er dyre i forhold til andre ydelser. Som en given sandhed og faktum. Og den præmis synes jeg er ret vigtig at forholde sig til for at kunne svare på spørgsmålet.

Som regel oplever vi noget som dyrt, hvis det, vi ved, vi får eller forventer at få for pengene har en lavere værdi for os, end det vi betaler, eller hvis vi tidligere har oplevet at kunne få det, vi mener er det samme, til en lavere pris et andet sted.

Mange af dem jeg taler med har aldrig selv anvendt advokat før og blot hørt om honorarer – så her er erfaringsgrundlaget for ovennævnte sammenligning og dermed præmis meget spinkelt.

Og derfor tænker jeg, der måske kan være årsag til at dykke lidt dybere i det med prisen. Særligt fordi advokater meget sjældent selv er gode til at forklare, hvad det egentlig er, du betaler for.

KOMPLEKSITET

Lad os tage forventningerne først. Det forventes at vi kan besvare ret komplekse spørgsmål og rådgive kunder. Det at kunne det kræver minimum 5 år på universitetet og 3 år som advokatfuldmægtig. Som indgangsniveau. Når du ringer til advokat og de rådgiver dig, også selvom spørgsmålet for dig lyder enkelt, baserer det sig på 1000 vis af arbejdstimer, der dels har handlet om at forstå juraen, og derudover 1000 vis af arbejdstimer der har handlet om at kunne sætte den i praktisk anvendelse – hvilket kræver at vi på ingen tid kan sætte os ind i kundens forretning, behov, interessenter og deadlines og på baggrund af det skræddersyer en løsning og en rådgivning til kunden. Heri ligger derfor noget af forklaringen på prisen.

NUL FEJL

Det forventes, at vi udarbejder og leverer fejlfri dokumenter. Rigtig mange tænker dokumentet som advokatens hovedydelse. Men det er rent faktisk blot biproduktet. Dokumentets udformning udspringer af de ovenfor nævnte 1000-vis af timers erfaring og arbejdstid og skræddersyes ofte til kunden på baggrund af den ovenfor nævnte rådgivning. Hvis der er en slåfejl er vi sikkert ikke gode advokater – da vi bedømmes på dokumentets retstavning, da det i mange tilfælde er det som kunden grundlæggende bedst kan forholde sig til. At sørge for at 20 siders tætskrevne dokumenter ikke kun er juridisk fejlfri, sikrer kunden bedst muligt og også er fejlfri i alle andre henseender, kræver tid og en stor indsats, da det kræver mange gennemlæsninger af dokumentet at sikre det. Heri ligger der yderligere en forklaring på prisen.

TID

Det forventes, at vi leverer en meget omfangsrig ydelse på meget kort tid. De fleste advokater har meget begrænset mulighed for at planlægge deres arbejdstid. De får en sag ind, og med det tempo verden bevæger sig i, haster alt. Det er derfor ofte kun et spørgsmål om, hvor meget eller hvor lidt tingene haster. Advokater forventes at være tilgængelig på telefon og mails, kunne deltage i møder med meget kort varsel og i øvrigt have nået at forberede sig til de møder. Hvis det skal kunne lade sig gøre er der nødsaget til at være bare lidt luft i kalenderen, for at kunne leverer den service og fleksibilitet. Samtidig kan vi ikke blot reserverer vores kalendere til bestemte kunder (medmindre det er retssager) da vi sjældent ved, hvad der kommer ind, og hvornår vi skal arbejde med det. Det kræver, at vi er konstant omstillingsparate og kan jonglerer at have 3-5 eller 7 sager i hovedet på samme tid, og meget hurtigt kunne danne os overblik. Den slags kræver mange, mange års øvelse at kunne gøre bare i et nogenlunde tempo. Og samtidig en høj grad af evne til at kunne planlægge og organisere, da meget få af opgaverne kan planlægges og organiseres. Vi hopper så at sige blot på toget mens det er i fart, og kan forsøge at være med til at styre farten, men som oftest er det kunden der står for det.

Som ved alle ydelser er der 3 parametre i spil, tid, pris og kvalitet. Og man kun opfylde to af dem. Alle de kunder jeg møder vil have opgaven løst hurtigt og til topkvalitet – og derfor må prisen følge med.

Lidt af det med tid og pris kan imødegås ved en abonnementsordning, da tiden jo derved på sin vis er forudbooket til dem. Og det er der nogle kunder der kan se en stor fordel i. 

ANSVAR

Endelig så er der noget med ansvar. Når kunden kontakter en advokat, er det oftest, fordi de vil have andre til at tage ansvaret for opgaven eller det ansvar som opgaven indebærer. Det ansvar påtager vi os gerne, vi har jo netop en forsikring til det samme, men ofte kræver en god rådgivning at vi får en mængde information, eller kunden selv udfører nogle handlinger. Jo mere ansvar kunden selv tager i processen – jo mere defineret er advokatopgaven, og det afspejler sig selvfølgelig på prisen.

Det arbejde vi som advokater udfører indebærer ofte ansvar på mange millioner ofte 100 vis af millioner, og en del af det arbejde vi udfører skal meget ofte helst spare kunden for beløb, der langt overstiger advokat honoraret.

KONKLUSION

Som advokater gør vi det her hver dag, år efter år, og vi bliver derfor ofte selv blinde for, hvad det egentlig er vores rådgivning bringer af værdi til kunden. Tidligere har advokaten måske haft så høj en status, at der aldrig blev stillet spørgsmål ved prisen. Men i løbet af de sidste 10-15 år er dette vendt. Status ved at være advokat er dalende, måske fordi holdninger til autoriteter i vores samfund generelt er dalende, og der bliver stillet spørgsmål ved priserne og en masse onlinetjenester gør juridiske dokumenter tilgængelige. Og det er godt. For vi kender alle sammen historier om helt horrible advokat honorarer, som man på standens vegne skammer sig over. Og der er behov for konkurrence fra online tjenester, for at vi som advokater bliver endnu skarpere på, hvad det er for ydelser vi kan levere, som AI og robotter indtil videre ikke kan.

Og det er menneskeligheden, forståelsen, omsorgen, empatien og den pragmatiske erfaring, som kombinerer menneskekundskab med den rigtige juridiske ydelse. Og det koster altså penge. At få den rigtige rådgivning, på det rigtige tidspunkt der skaber den bedste løsning. Ikke nødvendigvis den juridisk mest perfekte – men den bedste for kunden. For det skaber værdi.

Imidlertid virker det som om, at det med den dalende status nu har tippet vippen helt. Så hvor det tidligere (for 30-50 år siden) var advokaten der dikterede hvornår, hvordan og til hvilken pris, er det nu kunden der næsten er blevet diktatoren. Fordi kunden altid har ret, og kunden skal serviceres. Og med den holdning til kunden, hvor advokaterne næsten ikke selv må sætte krav, er det ikke underligt at så mange yngre advokater får stress. Advokater er også mennesker og ikke fejlfri maskiner.

Mit håb er, at det kan blive et samarbejde. Et samarbejde der respekterer, det som hver af parterne kan leverer, for at produktet bliver så godt som muligt inden for den prisramme der er aftalt. Hvor der tages hensyn til kundens økonomi og advokatens tid. Hvor kundens viden om de involverede spillere og situationen tæller lige så meget som advokatens viden om branchen eller det juridiske emne. Hvor ingen skal dominere, være utålmodige eller stille krav om enten horrible priser eller horrible arbejdsvilkår, hverken kunde eller advokat. Men hvor der er balance og en forståelse af, hvad hver af parterne bringer til bordet og forventes at bringe til bordet.

Det er med det ønske, jeg har valgt at bygge min advokatforretning op. Det har krævet nogle svære valg og ikke mindst fravalg både økonomisk og i forhold til hvilke kunder jeg vil arbejde sammen med og i hvilket tempo det skal foregå. Det har krævet stor respekt for den viden kunderne har, og en fortjent respekt omkring, at kunden ikke køber mig/min tid (da prisen så ville være en helt anden!) men køber rådgivning til en opgave. Og det har krævet, at vi hver især er i stand til at tage ansvar for vores del af opgaven. Derfor tror jeg, jeg har verdens bedste kunder.

Men måske skulle du prøve – næste gang du bookede tid til psykolog – at sige, ”jeg kan ikke vente 14 dage, jeg vil gerne have tid i morgen og i øvrigt skal min gamle bagage være fixet til på torsdag, for der rejser jeg på ferie, og jeg gider ikke vente til efter ferien, eller spekulere på det på ferien”.  Afhængig af mængden af gammel bagage ville det måske kunne lade sig gøre, men kun hvis du selv påtog dig din del og dit ansvar for opgaven, og det ville helt sikkert ikke koste kr. 950 kr. pr. 50 minutter.

Eller næste gang du skal have et ny køkken. Og så prøve at spørge til en fast pris, uden at have oplyst størrelsen af køkkenet, hvilke materialer du ønsker, deadline osv. Det tror jeg køkkenfirmaet får meget svært ved, og det har vi som advokater derfor også. Vi hjælper meget gerne kunden på vej og tager ansvar for at definere opgaven, men vi kan ikke gøre det uden kunden.

Så spørgsmålet skal måske i højere grad lyde – er advokater så dyre? Eller er det en skrøne, der bygger på en manglende forståelse for og viden om, hvad det er en advokatrådgivning indeholder eller en manglende forståelse for den værdi en advokatrådgivning kan skabe for din forretning?

 

GÅR DU MED FLOWET I DIN VIRKSOMHED 🌊

De fleste går gennem livet og tænker, at udvikling af deres karriere handler om at bevæge sig op, blive mere, få mere ansvar. Det er min overbevisning, at det kun er den halve sandhed. For jeg tror, vi har flere karrierer i os. At udviklingen af vores karriere er cyklisk, og vi derfor gennem livet godt kan have flere forskellige karrierer, ligesom vi har flere boliger eller måske flere ægteskaber. Og netop fordi det er cyklisk, kan det også en gang imellem føles, som om vi går tilbage. Det er dog blot en illusion, vi har blot bevæget os ned i et andet lag. 🌀

Og nu tænker du måske, det ved jeg da godt, det er netop derfor jeg har valgt at blive selvstændig, for at der skulle ske noget nyt. Men udfordringen er, at man tit går i samme fælde. Man tror den eneste udvikling som selvstændig er at opbygge sin virksomhed, gøre den større, få ansatte, eller sælge den og starte forfra. Den præmis bygger på at den eneste udvikling af din virksomhed, kan ske gennem vækst i størrelsen. Og ligesom ovenfor, er det kun den halve sandhed. 🙄

For vores virksomheds udvikling er ligesom vores personlige udvikling. Det er kun udvikling, hvis vi stiller os i "vækst zonen". Og vækst zonen kan kun defineres som alt det der ikke er i din komfort zone. Lad mig komme med et par eksempler. 🌱

Hvis du er i din komfortzone som selvstændig ved at appellerer til så bred en kundegruppe som mulig, fordi du måske er bange for at skille dig for meget ud fra mængden, og stille dig frem som den du er, så er indsnævring af kundegruppe og en klarere profil, din vækstzone. 

Hvis din komfortzone er at være enmandsvirksomhed og gøre alt selv, også selvom du må sige nej til kunder, så er din vækstzone at hyre en medarbejder og uddelegere. 

Hvis du er i din komfortzone som selvstændig ved at tænke stort, hyre medarbejdere og konsulenter, låne penge til nye initiativer m.v., så kan din vækstzone være at skrue tempoet ned og skabe en mere bæredygtig forretning. 

Og det er derfor man som selvstændig skal lære at gå med flowet. For nogle gange er flowet en rivende strøm man må kaste sig ud i, hvor der skal handles en masse, og andre gange er flowet, en lille rislende, næsten stillestående bæk. Og hvis man forsøger at stoppe strømmen eller omvendt forcere tempoet i den stille bæk, så forsøger man at kontrollere. Og det gør man ofte ud af frygt. Og frygten opstår oftest hvis vi er i eller nærmer os vores vækst zone. 🙈

Så uanset om du har tanker om at udvide, skal skabe en niche, eller skal at lære tålmodighed og at opbygge et bæredygtigt fundament for din virksomhed, så skal du nok blive guidet, hvis du blot accepterer at være i flowet og ikke mindst lytter til det. 

DIN HEROES JOURNEY 🏹

Når man springer ud som selvstændig, freelancer eller iværksætter, så er der mange der gerne vil dele erfaringer om det praktiske, administrative, salget osv. 

Men det der er få, der fortæller en er, at det spring ofte er begyndelsen på din heroes journey. En heroes journey, er den betegnelse som antropologer, forskere m.v. har knyttet til de eventyr og fortællinger, mennesker over hele verden uafhængigt af hinanden, siden menneskeheden begyndte, har fortalt om, hvordan det er at følge sit kald, sin søgen efter noget mere meningsfyldt her i livet. Det er fortællingen om Luke Skywalker, om Nemo, og utallige andre.

For ofte er den evne eller den idé man etablerer sin virksomhed på baggrund af det man har lyst til at bidrage med her i verden. 💭

Den rejse starter ofte med et spørgsmål. Hvad er mit formål her i livet egentligt. Hvor kan jeg gøre en forskel. Og ofte er man blevet trigget på netop dette, hvor en flig af muligheden har vist sig, hvilket er årsagen til, at man stiller det spørgsmål. Til at starte med ignorerer man det. Fordi "det kan man ikke leve af", fordi det er for fjollet, for mærkeligt, for usikkert og vil kræve for meget af en. 

Og alligevel er der noget der hiver i en. Noget der gør, at man bliver utilfreds med det man er i, gør oprør, og man pludselig finder sig selv mere eller mindre frivilligt på vej ned af stien alligevel. Og det føles godt og spændende, måske endda man føler, at noget hjælper en på vej til at starte med. 

Og så står man der pludselig. Overfor alle udfordringerne. Hvor man er nødsaget til at se nogle af sine egne dæmoner i øjenene, hvis man vil kæmpe videre og ikke blot give op. Gammel indre sårbarhed bliver trigget. Man er måske nødt til at op med stolthed, at være en pleaser, at være utålmodig, gamle handlemønstre eller måder at se sig selv og andre på. Og hvis man tør gå den vej, så dukker der pludselig mentorer, hjælp og lærermestre op på vejen. Der giver dig styrke til at gå det sidste stykke selv. 

Og pludselig opdager du, at rejsen, at kaldet har transformeret dig. At du er blevet en anden end da du startede ud her. Du er blevet mere moden, mere vis. Måske finder du også ud af, at det, du egentlig startede med at ville sælge eller give til verden, skal ændres lidt, så det kommer endnu tættere på det, som du føler er dit bedste bidrag til verden. 

Og det er vel kernen i historien om de aller mest succesfulde iværksættere i verden. De har ikke været bange for denne her transformation. De har mærket modgang men har taklet den og er vokset, og de er blevet ved at gå vejen fordi de følte, at de havde noget helt særligt de kunne bidrage med i verden. 

Så for mig at se, er det at blive selvstændig noget af det mest udviklende for en som menneske. Man lærer en mia. ting om sig selv og om andre. Og uanset om din forretning bliver en stor succes eller ej, vil de færreste nok være foruden den læring.

HVEM KOMMUNIKERER DU TIL?

 

Ofte når jeg hjælper med kontrakter, handelsbetingelser, ansættelsesaftaler eller mails til forhandlingspartnere, bruger jeg en del tid på at tale om sproget.

Måske er det fordi jeg er lidt nørdet omkring det med sprog og ord, måske er det fordi, det over årene er gået op for mig, at kommunikationsdelen vejer langt tungere end juraen ift. til min rådgivning.

Hvis vi ikke er meget bedste om vores kommunikation - hvilket vi hovedsageligt kun er, hvis det er markedsføring eller direkte kundekontakt, så kommunikerer vi ofte på den måde der er nemmest for os, eller som vi tror vi skal kommunikere, hvis vi skal kommunikere noget, hvor vi ikke er på hjemmebane.

Sidstnævnte gør sig i høj grad gældende, når ikke-jurister skal kommunikere juridiske budskaber eller skrive kontrakter. Jeg er helt med på, at hvert ord kan have betydning i forhold til fortolkning af en aftale. Og det derfor er særlig vigtigt at spidse pennen, når der er tale om hel- eller halv juridiske tekster, der skal skrives.

Men når det så er sagt, så skal man ikke kommunikere i et sprog man ikke er komfortabel med. Det betyder, at jeg ofte opfordrer små virksomheder til at droppe alle de fine aftaler på engelsk, hvis alle parterne i aftalen taler dansk som første sprog. Det betyder også, at jeg tit opfordrer til, at virksomhedens egne ord og vendinger benyttes i aftale dokumenter, da aftalerne er virksomhedens - ikke mine/advokatens - og de derfor skal skrives i et sprog der kan forstås og læses af virksomheden.

Endelig, hvis der er tale om handelsbetingelser eller kundekontrakter eller endda ansættelsesaftaler, så skal man ikke undervurdere værdien af, at de kommunikeres i et sprog der er overensstemmende med den måde, man i øvrigt kommunikere til sine kunder og medarbejdere på.

Jeg ved godt, at man ved besøg af en advokat, kan blive lidt forført af alle de rettigheder man kan opnå, og det sprog der skrives, men der er det altså sindssygt vigtigt, at man lige husker at holde fast i virksomhedens værdier, og sørger for at det på den ene eller anden måde indeholdes i de aftaler man indgår. Handelsbetingelser kan sagtens kommunikeres på en måde der både er juridisk holdbare og som oser af god kundeservice og humor, hvis man er til den slags.

Og selvfølgelig gider ingen opfinde dokumenter fra bunden af, og templates og Google er skabt for at gøre verden nemmere. Men husk, at hvis dokumentet er udenlandsk er det ikke tilpasset danske regler, og hvis det er dansk kender du ikke nødvendigvis kvaliteten af det, medmindre det er fra en anerkendt udbyder. Og endelig, så er det simpelthen for kedeligt, hvis alle kontrakter lignede hinanden. Så jeres aftaler må gerne være unikke, og skræddersyet til jer. Og ikke mindst afspejle det sprog I benytter i virksomheden, og sådan som I taler til jeres kunder.

FYLDER DU DIN VIRKSOMHED MED GOD ENERGI? 🌱

De fleste af os ved godt, hvor stor indflydelse vores omgivelser kan have på os. Hvis vi omgiver os med sure, negative mennesker kan vi ikke undgå at blive påvirket, ligesom smukke omgivelser fyldt med glade mennesker også påvirker os. Blot på hver sin måde.

Så hvilke mennesker omgiver du dig med, der hvor du sidder hver dag og driver din forretning? Er der masser af god energi, følelsen af at blive inspireret og masser af glæde? Eller er der en oplevelse af, at der er meget brok, meget sladder eller generelt bare negative mennesker omkring dig. Hvis det sidstnævnte er tilfældet er det måske værd at overveje, om det vil tjene dig og din virksomhed bedre, at finde et sted at være, hvor der er mere positivitet og overskud, så du giver dig selv og din virksomhed de bedst mulige betingelser for at trives.

Når man starter som selvstændig, iværksætter eller freelancer, er der ikke altid de store penge at gøre godt med i forhold til indretning af omgivelser eller valg af arbejdssted. Mange arbejder hjemmefra, og den bærbare kan sættes op hvor som helst. Men gør dig selv den tjeneste at se dig omkring. Er der lys nok og er lyset behageligt. Er der planter eller andet grønt at se på som giver en mere organisk følelse. Er der varmt, eller koldt nok. Og er der i det hele taget noget smukt at se på i form af billeder, en buket friske blomster eller lignende. 🌸

Måske er det ganske få penge der skal til for at gøre det indbydende og lækkert for dig at sætte dig foran computeren om morgenen. 💐

ROD 😣
Rod er ofte en af de ting der dræner os mest. Hvis vi hver dag arbejder i rod, kan det påvirke os negativt. Med rod mener jeg ikke den slags, der opstår som følge af, at man arbejder kreativt og energisk, men den type der er stagneret. Bunkerne man aldrig når igennem, mailboxen der ikke er til at finde rundt i, bogføringsbilagene man ikke kan overskue eller gamle møbler man ikke bruger længere. Ofte udskyder man oprydningen med henvisning til, at dagen skal bruges på effektivt arbejde, men måske ville du arbejde mere effektivt, hvis du fik ryddet op.

Uanset hvad, repræsenterer rodet en stagneret, død energi der gør det svært for god ny energi at komme ind i din virksomhed.

Og god ny energi er lig med flere penge, flere kunder og i det hele taget udvikling af din virksomhed.

HAR DU BRUG FOR HJÆLP? 
Har du brug for hjælp til at få sat gang i oprydningen eller gode idéer til, hvordan du kan gøre dit kontor endnu rarere at være i, hvorfor du ikke får flere kunder, tjener flere penge eller ikke kan få den forretningspartner du går og søger, så kan jeg måske også hjælpe med andet end juraen.

Udover at være advokat er jeg også uddannet intuitiv feng shui konsulent, og har derfor mulighed for at rådgive virksomheder om hvordan de får deres indretning og deres mål til at stemme mere overens. Du er altid velkommen til at sende mig en mail på pernille @caplibra.dk og høre mere.

AT VÆRE SELVSTÆNDIG CTR. AT VÆRE ALENE

For mange der overvejer at blive selvstændige, freelancere, iværksættere osv. er en af de store overvejelser, det at være alene ctr. det at være flere.

Det er ikke usædvanligt at høre, at folk er stoppet som selvstændige fordi dagligdagen blev for ensom, og de havde brug for mere social kontakt.

Omvendt kan det være en gave at få mere tid alene, ikke at skulle bruge sin dag og sin energi på at forholde sig til en masse mennesker og social kontakt og fokusere på sine opgaver og kunder, og så få fyldt op på den sociale kontakt i fritiden.

Du ved bedst selv, hvilken type du er, og hvis du er usikker finder du hurtig ud af det, efter at have kastet dig ud i livet som selvstændig. At arbejde det meste af sin tid alene kræver, at man er meget selvmotiverende og har nok selvdisciplin til at få løst de opgaver der skal løses og kender sin egne begrænsninger. For rigtig mange ting, både faglige og administrative ting samt innovationen og udviklingen af ens virksomhed har man behov for sparring til.

For ingen har nogen sinde klaret sig bedst alene. Alle undersøgelser vedrørende succesfulde start-ups peger på, at det kræver et team. Hvor formelt eller uformelt det team er, må man så sammensætte efter ens egne behov og ambitioner.

Nogle finder fællesskabet i et kontorfællesskab, i et af de mange iværksætterhubs eller co-working spaces. Andre i online fællesskaber, som f.eks. en af de mange facebook grupper for iværksættere, og andre igen sammensætter det ad hoc på baggrund af gode folk de møder, som deler værdier med dem.

Uanset hvilken model du er til, så har du som selvstændig og lille freelancer brug for fællesskabet. Kunsten er at finde det rigtige fællesskab. Der hvor du føler dig hjemme og godt tilpas, uanset om du er en af dem der har behov for at blive presset lidt og nyder lidt god konkurrence, eller om du er en af dem, der har brug for en skulder og tale om alle de svære ting der også er ved at være selvstændig.

Min erfaring er, at den slags fællesskaber ikke kan forceres, og at det ofte opstår af de mest usandsynlige og uforudseelige veje, frem for dem, hvor vi gerne vil kontrollerer tingene et bestemt sted hen på et bestemt tidspunkt.

Og der er altid en gruppe, som du passer perfekt ind i, også selvom du tænker, du er den eneste i verden med præcis din profil 🦄

AT VÆRE ELLER BLIVE FORÆLDER SOM SELVSTÆNDIG 👶

Rigtig meget frygt for økonomi og sikkerhedsnet bliver ofte trigget når man skal tage springet ud i livet som selvstændig. Og det kan lidt blive et bjerg man bygger foran sig, som forhindrer en i at leve drømmen.

Særligt hvis man allerede er forælder, enlig forsørger som jeg selv er pt., eller har planer om at sætte en ny lille baby i verden inden for kort tid. Ligeså meget frihed livet som selvstændig kan give i forhold til at have børn, ligeså meget usikkerhed kan det give i forhold til at skabe en tryg base for dem.

For ikke at bygge det bjerg for højt, og lade det stå i vejen for drømmen, er det en god idé at se på, om man kan tage noget af det velkendte sikkerhedsnet med over i at blive selvstændig. Og forsøge at skræddersy nogle løsninger der giver en selv tryghed, og som er tilpasset ens egen økonomi, forretning og værdisæt.

Mange har et medlemskab i en A-kasse, men A-kassen dækker ikke ved sygdom eller barsel, når du er selvstændig. Det gør Statens Sygeforsikring derimod. Så indtil en egentlig Barselsfond for Selvstændige ser dagens lys, så er det en mulighed at tegne den forsikring, for at få barselsdagpenge.

Hvis man allerede er forælder, er det ofte tanken om at blive syg/uarbejdsdygtig, der kan skræmme. Her kan man overveje at forsikre sig imod sygdom, ved sygedriftstab forsikringer, forsikringer der giver engangsudbetalinger ved kritisk sygdom, eller måske en sundhedsforsikring. Præmierne er ofte relativt små på årsbasis og kan fradrages i virksomheden. Og måske giver det meget god mening, også at give nogle penge ud hvert år til noget der kan nære og understøtte dig, og give dig omsorg, når/hvis du får brug for det.

Og hvis man ikke er til forsikringer, er det så måske en idé at sætte de penge til side hver måned, og lave sin egen sygeforsikring. 💰

Endelig så skal man huske på, at hvis man laver noget man elsker, der giver en glæde og mening i livet og husker, at det at være selvstændig også er en balance ud i at passe godt på sig selv ind i mellem, så man ikke brænder ud, så er chancerne for at blive ramt af stress og alvorlig sygdom, formentlig en del mindre. 💝

ER DU MOR FOR DINE KUNDER? 👶

Overskriften kan tolkes på mange måder, men uanset hvilken, er der måske noget at hente i associationen.

Som forælder er man nødt til at tage ansvar, at hjælpe, at guide og at give omsorg til sine børn, og på mange måder kan det minde om, hvordan man som selvstændig har en relation til sine kunder. Hvertfald hvis ens ydelse involverer et eller andet aspekt af rådgivning.

Men ligesom guiding og støtte af børn er til for, at de selv vokser op og bliver ansvarsfulde individer, der kan mestre livet, så tænker jeg selv som rådgiver, at man har en pligt til at klæde sine kunder så godt på, at de på sigt næsten kan undvære ens ydelse. For der skal nok blive ved at komme nye kunder til, der ikke er så langt på den rejse endnu.

BEDER DU DINE KUNDER OM AT TAGE ANSVAR? 🤓
Alternativet er at man holder sine kunder fast i en form for hjælpeløshed, hvor man ikke bare anbefaler, men træffer beslutninger for dem, tager ansvar for den del af processen der burde ligge på deres bord, og vænner dem til at de kan få rådgivning, omsorg og opmærksomhed på alle tider af døgnet, og at alt andet (inkl. andre kunder) bliver lagt til side for deres behov.

Og er det nu så slemt. Hvis de gerne vil betale for det? Måske ikke, men man skal huske, at det er et valg man kan tage.

For præcis ligesom børn, så kan der hurtigt ske det - også selvom kunderne er de bedste kunder i verden, at de "æder" dig. De tager al din tid, al dit overskud og tonen og oplevelsen går fra at være fyldt af overskud, til en følelse af krævende kunder.

PASSER DU LIGESÅ GODT PÅ DIG SELV, SOM PÅ DINE KUNDER? 🌸

Med mange og krævende kunder, har du pludselig ikke tid til dig, dvs. til resten af din forretning. Til at tænke kreative tanker, til at innovere og finde på nye produkter, eller i det hele taget tid til at nyde at være selvstændig, og have tid til at vælge dine opgaver og kunder med omtanke. Og så falder kunderne måske netop fra, og du bliver endnu mere desparat for at holde på dem. Hvilket slet ikke er et fedt sted at være. Som en mor, der holder på ungerne, fordi hun er bange for at de ikke vender tilbage, hvis de flyver fra reden. Så husk at indtænke, hvordan du kan give dig selv og din forretning omsorg i løbet af en uge. Så du kan møde kunderne med overskud.

Ligesom med børn, så er det ikke forbudt at sige nej til kunder. Hvis en opgave eller en kunde ikke føles rigtig for dig, så er alle parter bedre tjent med, at kunden finder en anden til at løse sin opgave. Og så skal der nok dukke en ny kunde op, der passer præcis til dig. 👐🏻

Hvis du først sent i kundeforløb begynder at sige fra, pludselig får en længere svar tid på dine e-mails og begynder at sætte grænser for, hvor mange ydelser der kan lægges ind under den samme faste pris, så er det konflikterne med kunderne kommer. Naturligvis. For de er ikke vant til den reaktion fra dig, og ingen bryder sig om forandring.

Så husk, præcis ligesom børns adfærd nok skal spejle og udfordre en forælders stærke og svage punkter, så er dine kunder et virkelig godt billede på, de værdier du har, de grænser du sætter (eller ikke sætter), og hvordan du har det med konflikter. 🙈

Så husk at sig tak til alle dine kunder. Særligt de umulige. For de prøver at lære dig noget om dig selv. Præcis ligesom børn 😉

NÅR DINE AMBITIONER BLIVER DIT STØRSTE BENSPÆND

Vi har alle sammen ambitioner, og når man starter virksomhed er de ambitioner måske netop mere aktuelle end før. Ambitioner er med til at give, energi og drive og handling og kan være det der gør man holder fast, selv når det bliver svært. 

Men nogle gange er det en god idé at se lidt på sin ambition. Lære den lidt bedre at kende og finde ud af, hvad det er for en stemme, der egentlig taler. 

Mange af de ambitioner jeg selv har haft og støder på ude i verden er nemlig meget styret af, hvad andre tænker om os. De kan være styret af vores behov for ydre anerkendelse, ydre status, kontrol og magt. Alt sammen størrelser der udspringer af, at vi ikke er så selvsikre og så gode til at give os selv anerkendelse og status, som vi gerne vi lade verden tro. Og derfor søger vi den i andre. 

Så ambition må man rigtig gerne have. På den betingelse, at man rent faktisk kan mærke, helt ned i maven, at de produkter, de værdier eller den rådgivning, der skal føre en derhen gør en glad og oprigtigt er noget man brænder for.

For hvis du vil indfri dine ambitioner, uanset hvor vilde de er, så skal det være drevet af lyst og ægthed. Det bliver aldrig en succes, hvis du ikke oprigtigt deler de værdier, som din virksomhed eller dine kunder repræsenterer. Og så vil du havne et eller andet sted midt i spektret, hvor du forsøger at konkurrere med dem, der mærker værdierne helt ind i knoglerne, og dem kan du aldrig nå, hvis ikke du også selv mærker dem på samme måde.

Og livet er nu en gang heldigvis også sådan, at det er fyldt med nye idéer, nye læringer, og vi derfor undervejs i årene som selvstændig måske ændrer de ambitioner, fordi vores værdier ændrer sig. Og så er det virkelig vigtigt, at du tør forandre din virksomhed også, så virksomheden udstråler det samme som du gør. Ellers bliver billedet mudret, både i markedsføringen, på kundemøder og i forhold til produkterne, og det giver i bedste fald ikke mere salg og i værste fald får det salget til at falde. 

Så tag dig tid til at overvej, om det her med et globalt produkt, virkelig er dit ønske, eller noget andre har fortalt dig er den sikre vej til succes. Om dine kunder skal være de største virksomheder i landet. Og om dine værdier egentlig er overensstemmende med de værdier din virksomhed kommunikerer ud. Og om den måde du markedsfører dig på, er noget du gør, fordi andre anbefaler det, eller om du kan mærke det er "lige dig". Jo større overensstemmelse og autencitet i budskaberne, og jo større bevidsthed om hvilken kundegruppe man henvender sig til, jo bedre salg. Det er hvertfald min ydmyge, og tiltider dyrekøbte erfaring.