En lidt svær uge, at være menneske i

Lad os tage en ting som taknemlighed. Taknemlighed er sindssyg vigtig for at åbne os mod al den overflod livet kan bringe til os. Men hvis vi tvinger os selv til at føle taknemlighed over ting, vi reelt ikke føler os taknemlige over, så undertrykker vi vores behov og ønsker. At anerkende andres gestus, eller handlinger og vide, hvor de kommer fra, er ikke det samme som at skulle være taknemlige for den. Hvis vi tvinger os selv til at være taknemlige, undertrykker vi det, vi drømmer og længes efter blot for at fremstå gode og taknemlige og som “dygtige mennesker”.

Read More

SKAL DU UNDERSKRIVE NYE AFTALER I MARTS? SÅ SKAL DU MÅSKE LÆSE DETTE FØRST

Vi skal ikke gå rundt og være bange for energi. Men hvis alt dit IT går ned, programmer driller osv., er det måske et tegn om at sætte tempoet lidt ned for al den effektivitet. Og hvis det ikke kan vente, så skriv under alligevel, og erkend, der nok dukker information eller ændringer op, som vil skifte dit syn på det hele. At der måske er mere at lære for dig her, og hvis man ikke vil lytte (på sin mavefornemmelse) må man ofte føle. Tough love. Og netop i de her perioder er mavefornemmelsen, altså ikke altid den mest pålidelige at støtte sig op ad, hvis den fortæller en, at man har travlt..

Read More

ER DET HELE BARE VARM LUFT?

Som årene er gået, er jeg blevet bedre til at skelne imellem, hvad der er grus og hvad der er advarsel. Og forleden dag, da jeg så Fyre, en Netflix dokumentar om Fyre festivalen på Bahamas der gik helt galt (dokumentaren kan i øvrigt varmt kan anbefales), hvor en hel masse alarmklokker burde have ringet hos en lang række begavet mennesker, langt før end de gjorde, mindede det mig om, hvor gode vi ofte er til at tale os selv ud af den mavefornemmelse, vi har, særligt hvis resten af gruppen ikke deler opfattelsen.  

Read More

VED DU, HVOR SPLINTEN SIDDER?

Efter at have været selvstændig i 4 år, og efter at have arbejdet med iværksættere i omkring 8 år, er det virkelig tydeligt for mig, at den business du bygger, på alle måder afspejler alt det der bor i dig. Ikke kun alt det du er bevidst om, men også alt det ubevidste. Er du ikke så god til at sætte grænser, så vil du helt sikkert blive udfordret af det fra dine kunder. Går du til livet med mistro, vil du sikkert møde det i andre, har du svært ved at træffe beslutninger eller forpligte dig, vil det også blive spejlet. Og ikke mindst, så vil økonomien i din virksomhed i høj grad afspejle, hvilken værdi du selv synes du har eller ikke har.

Read More

UDARBEJDER DU SÅ KUN KONTRAKTER, NÅR STJERNERNE STÅR RIGTIGT?

At sige højt ude i verden, at man både er advokat og beskæftiger sig med spiritualitet og ligger horoskoper, afføder helt naturligt virkelig mange spørgsmål og reaktioner. Kombinationen vækker alt lige fra lidt pinlig tavshed, akavethed, til nysgerrighed og stor skepsis.

Jeg kan sagtens forstå alle reaktionerne. Jeg har sådan set været gennem alle de samme følelser for ikke så lang tid siden….

Read More

NYHEDER - ÆNDRING AF SELSKABSLOVEN

Midt i sommerheden har Erhvervsstyrelsen været effektiv, og det betyder, at der pr. 1. juli 2018 er trådt nogle væsentlige ændringer af Selskabsloven i kraft. 

De vigtigste er: 

  • A/S'er får fremover en minimumskapital på 400.000 i stedet for 500.000. Dvs. har du et A/S kan du vælge at nedsætte kapitalen til 400.000.
  • Registrering af reelle ejere er obligatorisk og kan medføre tvangsopløsning, hvis det ikke sker. 
  • I forbindelse med omregistrering af IVS'er til ApS, er det nu muligt at foretage indskud med andet end kontanter (apportindskud) for at opnå kapitalen på 50.000, ligesom en kapitalforhøjelse er mulig i forbindelse med omregistreringen. 

    Hvis du har behov for til en af de ovennævnte forhold, er du i trygge hænder, da jeg meget gerne vil hjælpe dig hermed. Skriv til mig på pernille@caplibra.dk, og så finder vi ud af den løsning, du har behov for, og du får naturligvis altid en fast pris herpå.  

Og hvis du er interesseret i detaljerne, kan du læse meget mere her

HVIS JEG SIGER JURA, HVAD TÆNKER DU SÅ?

Den gang jeg var blevet færdig som jurist, droppede jeg helt at fortælle andre, hvad jeg lavede, når jeg var ude med mine veninder, for meget få stillede interesserede spørgsmål. Enten så andre det som virkeligt tørt (og mig som kedelig!) eller også blev de intimideret af den viden og uddannelse, jeg sad med og tillagde den en status, som den ikke bør have. Hvorom alting er, begyndte jeg i de første 6 måneder efter jeg blev færdig, flere gange at lyve og sige, at jeg læste dansk, når jeg var i byen med veninderne, for at falde mere i med deres humaniora-fag, og for ikke at intimidere eller kede andre….

Read More

HVORFOR ER JURA SÅ SVÆRT AT FORSTÅ?

Den sætning hører jeg gang på gang, når jeg taler med mindre selvstændige, freelancere og iværksættere. Og jeg kan godt forstå der spørges om det. For i betragtning af, hvor meget jura griber ind i vores daglig både privat og arbejdsmæssigt, så er størstedelen af formidlingen af jura på en eller anden måde ikke fulgt med udviklingen.

Read More

HVORFOR SKAL JEG MELDE MIG TIL KURSET I PRAKTISK PERSONDATABESKYTTELSE

Til alle jer der overvejer om I måske skal tilmelde jer kurset i Praktisk persondatabeskyttelse.
Jeg kender det fra mig selv, kurser jeg sætter på min "det vil jeg lige overveje liste", begivenheder jeg tilmelder mig, men måske ikke lige kan overskue, når det kommer til dagen, overvejelser omkring økonomien og så om det måske er muligt at få noget lige så godt/endnu bedre et andet sted til billigere penge eller ligefrem gratis.

Read More

HVEM KOPIERER MIG?

Hvis man er meget populær eller ens produkter er det, så stiger sandsynligheden for, at man bliver kopieret. 

Det er hverken i lovligt eller i orden, men det er desværre det der sker. 

En stor del af den kopiering der finder sted, er kopiering, vi ikke rigtig taler om, da det ikke drejer sig om fysiske produkter eller koncepter, men af tekster. For ord er der vist ret mange der synes, at man ikke kan kræve ejerskab over. Og hvis man blot fletter det ind sammen med tekst, man selv har forfattet, "så blev jeg bare inspireret". Men det er desværre stadig kopiering og dermed ulovligt, jf. ophavsretloven. 

Read More

HVAD HVIS DU SÆLGER VIDT FORSKELLIGE YDELSER?

Der er en lidt underlig tendens i tiden, der handler om, at hvis man tjener penge på flere forskellige ydelser, også ydelser der ikke for andre umiddelbart hænger sammen, som opstår der meget hurtigt en samtale om, om man ikke er bange for at sprede sig over for meget, om man ikke er ufokuseret, og måske endda om man ikke er bange for at fremstå useriøs. Og hurtigt kan man selv få den følelse, at man er nødt til at fokusere på en ting, for at blive taget seriøst.

Read More

HVORFOR ER ADVOKATER SÅ DYRE?

Det spørgsmål har jeg fået et utal af gange i de sidste 15 år, og det er et spørgsmål, jeg må forholde mig til næsten ugentligt som rådgiver for iværksættere.

Spørgsmålet sætter en præmis op – at advokatydelser er dyre i forhold til andre ydelser. Som en given sandhed og faktum. Og den præmis synes jeg er ret vigtig at forholde sig til for at kunne svare på spørgsmålet.

Som regel oplever vi noget som dyrt, hvis det, vi ved, vi får eller forventer at få for pengene har en lavere værdi for os, end det vi betaler, eller hvis vi tidligere har oplevet at kunne få det, vi mener er det samme, til en lavere pris et andet sted.

Mange af dem jeg taler med har aldrig selv anvendt advokat før og blot hørt om honorarer – så her er erfaringsgrundlaget for ovennævnte sammenligning og dermed præmis meget spinkelt.

Og derfor tænker jeg, der måske kan være årsag til at dykke lidt dybere i det med prisen. Særligt fordi advokater meget sjældent selv er gode til at forklare, hvad det egentlig er, du betaler for.

KOMPLEKSITET

Lad os tage forventningerne først. Det forventes at vi kan besvare ret komplekse spørgsmål og rådgive kunder. Det at kunne det kræver minimum 5 år på universitetet og 3 år som advokatfuldmægtig. Som indgangsniveau. Når du ringer til advokat og de rådgiver dig, også selvom spørgsmålet for dig lyder enkelt, baserer det sig på 1000 vis af arbejdstimer, der dels har handlet om at forstå juraen, og derudover 1000 vis af arbejdstimer der har handlet om at kunne sætte den i praktisk anvendelse – hvilket kræver at vi på ingen tid kan sætte os ind i kundens forretning, behov, interessenter og deadlines og på baggrund af det skræddersyer en løsning og en rådgivning til kunden. Heri ligger derfor noget af forklaringen på prisen.

NUL FEJL

Det forventes, at vi udarbejder og leverer fejlfri dokumenter. Rigtig mange tænker dokumentet som advokatens hovedydelse. Men det er rent faktisk blot biproduktet. Dokumentets udformning udspringer af de ovenfor nævnte 1000-vis af timers erfaring og arbejdstid og skræddersyes ofte til kunden på baggrund af den ovenfor nævnte rådgivning. Hvis der er en slåfejl er vi sikkert ikke gode advokater – da vi bedømmes på dokumentets retstavning, da det i mange tilfælde er det som kunden grundlæggende bedst kan forholde sig til. At sørge for at 20 siders tætskrevne dokumenter ikke kun er juridisk fejlfri, sikrer kunden bedst muligt og også er fejlfri i alle andre henseender, kræver tid og en stor indsats, da det kræver mange gennemlæsninger af dokumentet at sikre det. Heri ligger der yderligere en forklaring på prisen.

TID

Det forventes, at vi leverer en meget omfangsrig ydelse på meget kort tid. De fleste advokater har meget begrænset mulighed for at planlægge deres arbejdstid. De får en sag ind, og med det tempo verden bevæger sig i, haster alt. Det er derfor ofte kun et spørgsmål om, hvor meget eller hvor lidt tingene haster. Advokater forventes at være tilgængelig på telefon og mails, kunne deltage i møder med meget kort varsel og i øvrigt have nået at forberede sig til de møder. Hvis det skal kunne lade sig gøre er der nødsaget til at være bare lidt luft i kalenderen, for at kunne leverer den service og fleksibilitet. Samtidig kan vi ikke blot reserverer vores kalendere til bestemte kunder (medmindre det er retssager) da vi sjældent ved, hvad der kommer ind, og hvornår vi skal arbejde med det. Det kræver, at vi er konstant omstillingsparate og kan jonglerer at have 3-5 eller 7 sager i hovedet på samme tid, og meget hurtigt kunne danne os overblik. Den slags kræver mange, mange års øvelse at kunne gøre bare i et nogenlunde tempo. Og samtidig en høj grad af evne til at kunne planlægge og organisere, da meget få af opgaverne kan planlægges og organiseres. Vi hopper så at sige blot på toget mens det er i fart, og kan forsøge at være med til at styre farten, men som oftest er det kunden der står for det.

Som ved alle ydelser er der 3 parametre i spil, tid, pris og kvalitet. Og man kun opfylde to af dem. Alle de kunder jeg møder vil have opgaven løst hurtigt og til topkvalitet – og derfor må prisen følge med.

Lidt af det med tid og pris kan imødegås ved en abonnementsordning, da tiden jo derved på sin vis er forudbooket til dem. Og det er der nogle kunder der kan se en stor fordel i. 

ANSVAR

Endelig så er der noget med ansvar. Når kunden kontakter en advokat, er det oftest, fordi de vil have andre til at tage ansvaret for opgaven eller det ansvar som opgaven indebærer. Det ansvar påtager vi os gerne, vi har jo netop en forsikring til det samme, men ofte kræver en god rådgivning at vi får en mængde information, eller kunden selv udfører nogle handlinger. Jo mere ansvar kunden selv tager i processen – jo mere defineret er advokatopgaven, og det afspejler sig selvfølgelig på prisen.

Det arbejde vi som advokater udfører indebærer ofte ansvar på mange millioner ofte 100 vis af millioner, og en del af det arbejde vi udfører skal meget ofte helst spare kunden for beløb, der langt overstiger advokat honoraret.

KONKLUSION

Som advokater gør vi det her hver dag, år efter år, og vi bliver derfor ofte selv blinde for, hvad det egentlig er vores rådgivning bringer af værdi til kunden. Tidligere har advokaten måske haft så høj en status, at der aldrig blev stillet spørgsmål ved prisen. Men i løbet af de sidste 10-15 år er dette vendt. Status ved at være advokat er dalende, måske fordi holdninger til autoriteter i vores samfund generelt er dalende, og der bliver stillet spørgsmål ved priserne og en masse onlinetjenester gør juridiske dokumenter tilgængelige. Og det er godt. For vi kender alle sammen historier om helt horrible advokat honorarer, som man på standens vegne skammer sig over. Og der er behov for konkurrence fra online tjenester, for at vi som advokater bliver endnu skarpere på, hvad det er for ydelser vi kan levere, som AI og robotter indtil videre ikke kan.

Og det er menneskeligheden, forståelsen, omsorgen, empatien og den pragmatiske erfaring, som kombinerer menneskekundskab med den rigtige juridiske ydelse. Og det koster altså penge. At få den rigtige rådgivning, på det rigtige tidspunkt der skaber den bedste løsning. Ikke nødvendigvis den juridisk mest perfekte – men den bedste for kunden. For det skaber værdi.

Imidlertid virker det som om, at det med den dalende status nu har tippet vippen helt. Så hvor det tidligere (for 30-50 år siden) var advokaten der dikterede hvornår, hvordan og til hvilken pris, er det nu kunden der næsten er blevet diktatoren. Fordi kunden altid har ret, og kunden skal serviceres. Og med den holdning til kunden, hvor advokaterne næsten ikke selv må sætte krav, er det ikke underligt at så mange yngre advokater får stress. Advokater er også mennesker og ikke fejlfri maskiner.

Mit håb er, at det kan blive et samarbejde. Et samarbejde der respekterer, det som hver af parterne kan leverer, for at produktet bliver så godt som muligt inden for den prisramme der er aftalt. Hvor der tages hensyn til kundens økonomi og advokatens tid. Hvor kundens viden om de involverede spillere og situationen tæller lige så meget som advokatens viden om branchen eller det juridiske emne. Hvor ingen skal dominere, være utålmodige eller stille krav om enten horrible priser eller horrible arbejdsvilkår, hverken kunde eller advokat. Men hvor der er balance og en forståelse af, hvad hver af parterne bringer til bordet og forventes at bringe til bordet.

Det er med det ønske, jeg har valgt at bygge min advokatforretning op. Det har krævet nogle svære valg og ikke mindst fravalg både økonomisk og i forhold til hvilke kunder jeg vil arbejde sammen med og i hvilket tempo det skal foregå. Det har krævet stor respekt for den viden kunderne har, og en fortjent respekt omkring, at kunden ikke køber mig/min tid (da prisen så ville være en helt anden!) men køber rådgivning til en opgave. Og det har krævet, at vi hver især er i stand til at tage ansvar for vores del af opgaven. Derfor tror jeg, jeg har verdens bedste kunder.

Men måske skulle du prøve – næste gang du bookede tid til psykolog – at sige, ”jeg kan ikke vente 14 dage, jeg vil gerne have tid i morgen og i øvrigt skal min gamle bagage være fixet til på torsdag, for der rejser jeg på ferie, og jeg gider ikke vente til efter ferien, eller spekulere på det på ferien”.  Afhængig af mængden af gammel bagage ville det måske kunne lade sig gøre, men kun hvis du selv påtog dig din del og dit ansvar for opgaven, og det ville helt sikkert ikke koste kr. 950 kr. pr. 50 minutter.

Eller næste gang du skal have et ny køkken. Og så prøve at spørge til en fast pris, uden at have oplyst størrelsen af køkkenet, hvilke materialer du ønsker, deadline osv. Det tror jeg køkkenfirmaet får meget svært ved, og det har vi som advokater derfor også. Vi hjælper meget gerne kunden på vej og tager ansvar for at definere opgaven, men vi kan ikke gøre det uden kunden.

Så spørgsmålet skal måske i højere grad lyde – er advokater så dyre? Eller er det en skrøne, der bygger på en manglende forståelse for og viden om, hvad det er en advokatrådgivning indeholder eller en manglende forståelse for den værdi en advokatrådgivning kan skabe for din forretning?

 

GÅR DU MED FLOWET I DIN VIRKSOMHED 🌊

De fleste går gennem livet og tænker, at udvikling af deres karriere handler om at bevæge sig op, blive mere, få mere ansvar. Det er min overbevisning, at det kun er den halve sandhed. For jeg tror, vi har flere karrierer i os. At udviklingen af vores karriere er cyklisk, og vi derfor gennem livet godt kan have flere forskellige karrierer, ligesom vi har flere boliger eller måske flere ægteskaber. Og netop fordi det er cyklisk, kan det også en gang imellem føles, som om vi går tilbage. Det er dog blot en illusion, vi har blot bevæget os ned i et andet lag. 🌀

Og nu tænker du måske, det ved jeg da godt, det er netop derfor jeg har valgt at blive selvstændig, for at der skulle ske noget nyt. Men udfordringen er, at man tit går i samme fælde. Man tror den eneste udvikling som selvstændig er at opbygge sin virksomhed, gøre den større, få ansatte, eller sælge den og starte forfra. Den præmis bygger på at den eneste udvikling af din virksomhed, kan ske gennem vækst i størrelsen. Og ligesom ovenfor, er det kun den halve sandhed. 🙄

For vores virksomheds udvikling er ligesom vores personlige udvikling. Det er kun udvikling, hvis vi stiller os i "vækst zonen". Og vækst zonen kan kun defineres som alt det der ikke er i din komfort zone. Lad mig komme med et par eksempler. 🌱

Hvis du er i din komfortzone som selvstændig ved at appellerer til så bred en kundegruppe som mulig, fordi du måske er bange for at skille dig for meget ud fra mængden, og stille dig frem som den du er, så er indsnævring af kundegruppe og en klarere profil, din vækstzone. 

Hvis din komfortzone er at være enmandsvirksomhed og gøre alt selv, også selvom du må sige nej til kunder, så er din vækstzone at hyre en medarbejder og uddelegere. 

Hvis du er i din komfortzone som selvstændig ved at tænke stort, hyre medarbejdere og konsulenter, låne penge til nye initiativer m.v., så kan din vækstzone være at skrue tempoet ned og skabe en mere bæredygtig forretning. 

Og det er derfor man som selvstændig skal lære at gå med flowet. For nogle gange er flowet en rivende strøm man må kaste sig ud i, hvor der skal handles en masse, og andre gange er flowet, en lille rislende, næsten stillestående bæk. Og hvis man forsøger at stoppe strømmen eller omvendt forcere tempoet i den stille bæk, så forsøger man at kontrollere. Og det gør man ofte ud af frygt. Og frygten opstår oftest hvis vi er i eller nærmer os vores vækst zone. 🙈

Så uanset om du har tanker om at udvide, skal skabe en niche, eller skal at lære tålmodighed og at opbygge et bæredygtigt fundament for din virksomhed, så skal du nok blive guidet, hvis du blot accepterer at være i flowet og ikke mindst lytter til det. 

DIN HEROES JOURNEY 🏹

Når man springer ud som selvstændig, freelancer eller iværksætter, så er der mange der gerne vil dele erfaringer om det praktiske, administrative, salget osv. 

Men det der er få, der fortæller en er, at det spring ofte er begyndelsen på din heroes journey. En heroes journey, er den betegnelse som antropologer, forskere m.v. har knyttet til de eventyr og fortællinger, mennesker over hele verden uafhængigt af hinanden, siden menneskeheden begyndte, har fortalt om, hvordan det er at følge sit kald, sin søgen efter noget mere meningsfyldt her i livet. Det er fortællingen om Luke Skywalker, om Nemo, og utallige andre.

For ofte er den evne eller den idé man etablerer sin virksomhed på baggrund af det man har lyst til at bidrage med her i verden. 💭

Den rejse starter ofte med et spørgsmål. Hvad er mit formål her i livet egentligt. Hvor kan jeg gøre en forskel. Og ofte er man blevet trigget på netop dette, hvor en flig af muligheden har vist sig, hvilket er årsagen til, at man stiller det spørgsmål. Til at starte med ignorerer man det. Fordi "det kan man ikke leve af", fordi det er for fjollet, for mærkeligt, for usikkert og vil kræve for meget af en. 

Og alligevel er der noget der hiver i en. Noget der gør, at man bliver utilfreds med det man er i, gør oprør, og man pludselig finder sig selv mere eller mindre frivilligt på vej ned af stien alligevel. Og det føles godt og spændende, måske endda man føler, at noget hjælper en på vej til at starte med. 

Og så står man der pludselig. Overfor alle udfordringerne. Hvor man er nødsaget til at se nogle af sine egne dæmoner i øjenene, hvis man vil kæmpe videre og ikke blot give op. Gammel indre sårbarhed bliver trigget. Man er måske nødt til at op med stolthed, at være en pleaser, at være utålmodig, gamle handlemønstre eller måder at se sig selv og andre på. Og hvis man tør gå den vej, så dukker der pludselig mentorer, hjælp og lærermestre op på vejen. Der giver dig styrke til at gå det sidste stykke selv. 

Og pludselig opdager du, at rejsen, at kaldet har transformeret dig. At du er blevet en anden end da du startede ud her. Du er blevet mere moden, mere vis. Måske finder du også ud af, at det, du egentlig startede med at ville sælge eller give til verden, skal ændres lidt, så det kommer endnu tættere på det, som du føler er dit bedste bidrag til verden. 

Og det er vel kernen i historien om de aller mest succesfulde iværksættere i verden. De har ikke været bange for denne her transformation. De har mærket modgang men har taklet den og er vokset, og de er blevet ved at gå vejen fordi de følte, at de havde noget helt særligt de kunne bidrage med i verden. 

Så for mig at se, er det at blive selvstændig noget af det mest udviklende for en som menneske. Man lærer en mia. ting om sig selv og om andre. Og uanset om din forretning bliver en stor succes eller ej, vil de færreste nok være foruden den læring.

HVEM KOMMUNIKERER DU TIL?

 

Ofte når jeg hjælper med kontrakter, handelsbetingelser, ansættelsesaftaler eller mails til forhandlingspartnere, bruger jeg en del tid på at tale om sproget.

Måske er det fordi jeg er lidt nørdet omkring det med sprog og ord, måske er det fordi, det over årene er gået op for mig, at kommunikationsdelen vejer langt tungere end juraen ift. til min rådgivning.

Hvis vi ikke er meget bedste om vores kommunikation - hvilket vi hovedsageligt kun er, hvis det er markedsføring eller direkte kundekontakt, så kommunikerer vi ofte på den måde der er nemmest for os, eller som vi tror vi skal kommunikere, hvis vi skal kommunikere noget, hvor vi ikke er på hjemmebane.

Sidstnævnte gør sig i høj grad gældende, når ikke-jurister skal kommunikere juridiske budskaber eller skrive kontrakter. Jeg er helt med på, at hvert ord kan have betydning i forhold til fortolkning af en aftale. Og det derfor er særlig vigtigt at spidse pennen, når der er tale om hel- eller halv juridiske tekster, der skal skrives.

Men når det så er sagt, så skal man ikke kommunikere i et sprog man ikke er komfortabel med. Det betyder, at jeg ofte opfordrer små virksomheder til at droppe alle de fine aftaler på engelsk, hvis alle parterne i aftalen taler dansk som første sprog. Det betyder også, at jeg tit opfordrer til, at virksomhedens egne ord og vendinger benyttes i aftale dokumenter, da aftalerne er virksomhedens - ikke mine/advokatens - og de derfor skal skrives i et sprog der kan forstås og læses af virksomheden.

Endelig, hvis der er tale om handelsbetingelser eller kundekontrakter eller endda ansættelsesaftaler, så skal man ikke undervurdere værdien af, at de kommunikeres i et sprog der er overensstemmende med den måde, man i øvrigt kommunikere til sine kunder og medarbejdere på.

Jeg ved godt, at man ved besøg af en advokat, kan blive lidt forført af alle de rettigheder man kan opnå, og det sprog der skrives, men der er det altså sindssygt vigtigt, at man lige husker at holde fast i virksomhedens værdier, og sørger for at det på den ene eller anden måde indeholdes i de aftaler man indgår. Handelsbetingelser kan sagtens kommunikeres på en måde der både er juridisk holdbare og som oser af god kundeservice og humor, hvis man er til den slags.

Og selvfølgelig gider ingen opfinde dokumenter fra bunden af, og templates og Google er skabt for at gøre verden nemmere. Men husk, at hvis dokumentet er udenlandsk er det ikke tilpasset danske regler, og hvis det er dansk kender du ikke nødvendigvis kvaliteten af det, medmindre det er fra en anerkendt udbyder. Og endelig, så er det simpelthen for kedeligt, hvis alle kontrakter lignede hinanden. Så jeres aftaler må gerne være unikke, og skræddersyet til jer. Og ikke mindst afspejle det sprog I benytter i virksomheden, og sådan som I taler til jeres kunder.