Warrantprogrammer og hvorfor de er en udfordring for start-ups i DK

At indføre et warrant program for medarbejdere er efter dansk lovgivning meget formalistisk, og dermed også meget omkostnings tungt for danske start-ups. Samtidig er muligheden for at optjene ejerandele ofte et nødvendigt instrument for et start-up for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til udvikling af virksomheden. Nicolaj Højer Nielsen har et glimrende forslag - at små virksomheder bør være undtaget reglerne - læs mere her.