Registrering af reelle ejere i Erhvervsstyrelsen

Fra sommeren 2017 indfører Erhvervsstyrelsen en ny type af ejerregistrering i kapitalselskaber for at leve op til internationale forpligtelser om øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstrukturer. 

Alle kapitalselskaber med undtagelse af børsnoterede virksomheder skal derfor fra sommeren 2017 identificere de reelle fysiske ejere (i modsætning til de legale ejere) i kapitalselskabet, dvs. de fysiske personer der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Det kan enten være i form af kapitalandele, i forhold til stemmerettigheder eller anden form for indflydelse, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen. 

For start-ups og iværksættere der modtager investeringer fra danske og udenlandske kapitalfonde, kan dette vise sig at blive praktisk meget besværligt at indhente og registere oplysninger om, særligt hvis det bliver en betingelse for stiftelse af selskaberne/registrering af kapitalforhøjelser, men vi må gå ud fra, at Erhvervsstyrelsen udsender en nærmere vejledning herom.  Du kan læse mere her.