Nye regler om aktionærlån/kapitalejerlån


Den 1. januar 2017 træder nye regler om aktionærlån i kraft. Det betyder, at kapitalselskaber under visse betingelser nu har lov til at yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.fl. 
Vær dog opmærksom på, at skattereglerne ikke ændres samtidigt, så lånene vil kapitalejerne fortsat blive beskattet af.
Herudover giver lånene mulighed for at lovliggøre aktionærlån ydet før 1. januar 2017. Du kan læse mere her https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-regler-om-kapitalejerlaan-fra-1-januar-2017