Hvad sker der hvis man glemmer at indberette sit regnskab?

Den 31. maj er der frist for at indberette sit regnskab til Erhvervsstyrelsen (hvis regnskabsåret følger kalenderåret), uanset om man er et IVS, ApS eller A/S, og uanset om man har et holdingselskab, eller et selskab med meget lille eller ingen aktivitet. 

Sidste år så jeg desværre en del eksempler på glemte regnskaber, og det koster mange irriterende penge i gebyrer til genoptagelse og rådgiver haste-opgaver, at få bragt tingene på plads. 

Ofte er det fordi selskabsejerne ikke har fået registreret en NEM/E-BOKS e-mail adresse for selskabet, så Erhvervsstyrelsens rykkere ikke bliver læst af ejerne, og selskabet derfor når at blive sendt til tvangsopløsning med deraf følgende yderligere omkostninger. 

I kan læse mere her https://erhvervsstyrelsen.dk/indberet-aarsrapport-i-god-tid-0