Nu kan virksomhederne registrere reelle ejere

Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for, at der kan registreres reelle ejere i selskaber og ikke som tidligere kun legale ejere der besad mere end 5% af kapitalen.

Reelle ejere er de fysiske personer der direkte eller indirekte ejer 25% eller mere af et selskab, har stemmerettigheder svarende hertil, eller har en anden afgørende kontrol over selskabet i forhold til at udpege bestyrelsesmedlemmer, har vetoret eller lignende.

Fristen for at få det effektureret er den 1. december 2017.

Reglerne er indført for at sikre transparens i det danske selskabsregister med henblik på at sikre mod skattesving, og økonomisk kriminalitet som hvidvask.

Du kan læse mere her

CAPLIBRA hjælper dig gerne med registreringen for kr. 1.495 ekskl. moms. Kontakt mig på pernille@caplibra.dk eller telefon 28569476.