HAR DU ALDRIG NOK? 🏃

Som selvstændig, freelancer og iværksætter har de fleste det udgangspunkt, at de ikke gør det for pengenes skyld, men at de selvfølgelig ikke ville have noget mod at blive rige af det. 

Men i en verden der er så fuld af overskud og overflod som vores, er vi overraskende optaget af hele tiden, om der er nok. Eller rettere, vi føler ikke der er nok. Vi handler og taler og planlægger ud fra et mangels synspunkt. 

Vi fik ikke nok søvn. Vi nåede ikke nok arbejde i dag. Vi bruger ikke nok tid med dem, vi elsker. Og så de to der kan være roden til alt ondt for en selvstændig 1) der er ikke nok tid, 2) der er ikke nok penge. 

1. DER ER IKKE NOK TID 🕐
Vi kender det alle sammen. Følelsen af hastværk der udspringer af frygt frem for lyst. Vi føler os pressede på tid, fordi vi er bange for at blive udkonkurreret. At vi ikke når det tog der er vores. At vi ikke vil leve op til folks forventninger, hvis vi venter. At vi ikke er kommet langt nok med vores virksomhed, vores projekter og planer i forhold til, hvor andre er, osv. osv. Men hvad nu hvis vi forsøgte et lille tankeeksperiment. Et eksperiment der går ud på at tænke, at der altid er tid nok. Hvis du bliver bremset, er det et tegn på at du skal standse op og henover noget igen. At du altid er præcis der hvor du skal være, og du ikke kan misse noget "tog". Argh vil nogen tænke, "det er for naivt. Sådan er det ikke." Og andre vil tænke "Ahhh, det er det rareste og mest beroligende, jeg nogensinde har hørt." Du bestemmer selv, hvilken gruppe du vil høre til. Du bestemmer selv om frygt eller ro og timing skal guide dine beslutninger. 

Og hvis du har tillid og tør læne dig tilbage og "gå med flowet", som man siger, så skal du huske, at flowet ikke altid er en rolig kanalrundfart, men på nogle tidspunkter kan føles som at sidde i en båd uden motor, hvor der er helt blik stille og i andre øjeblikke kan følges som river rafting i de franske alper. Så at gå med flowet er ikke nødvendigvis en badeferie, men det føles ofte sjovere, fordi tempoet i højere grad er styret af, hvad du har energi til end styret af, hvad der sker eller hvad forventninger er i din omverden. 

Så måske du kunne begynde at gå rundt og sige til dig selv, jeg har masser af tid og energi, og se, hvad der så sker.

2. DER ER IKKE NOK PENGE 💸💸
Hvis frygten blev kildet under punkt 1, så bliver den for alvor aktiveret her. For frygten for fremtiden, hvis der ikke er penge nok, kan være altoverskyggende. Det er her man ligger søvnløs om natten, det er her man bliver desperado sælgeren, der tager alle opgaver ind, og det er her det kan føles meget tungt og farligt at være selvstændig i forhold til at være ansat. 

Man plejer at sige, at det man giver fokus det vokser. Så hvis du giver mangelsfølelsen fokus, giver det ligesom sig selv, hvad der sker. Så vokser der. Pludselig er der hele tiden ikke nok, pludselig bruger man ikke længere penge på helt fundamentale ting for virksomheden, og det eneste der har fokus er penge. Og dertil kommer, at der ofte er forbundet en masse gamle historier og skam med ikke at have penge nok, at tale om penge, og det at ønske sig flere.

Men hvad hvis du kunne ændre det mindset. Og tænke, at der er penge nok. Og dermed skabe ro i dig til at træffe de fornuftige beslutninger i forhold til salg og din virksomhed, frem for de frygtbaserede, panikagtige af slagsen. 

Faktisk er der dygtige mennesker, der kan hjælpe med det. En af dem er Pernille Birkenfeldt. Hun er ikke kun revisor, hun hjælper også selvstændige med at få et andet pengemindset. Og troen på at der er penge nok. 

DU ER DIT EGET PENGETRÆ 🌳🌳💰
Som selvstændig er du dit eget pengetræ. Og for at nye penge skal kunne vokse frem på træet, er du nødt til at passe og pleje træet og give det omsorg, at "plukke" de penge der vokser frem og bruge dem, og ikke mindst at turde beskære træet indimellem for at gøre det endnu tykkere, endnu sundere, så det kan gro endnu flere penge.

Så det er en virkelig god investering, at bruge lidt tid på at tænke over, hvilke overbevisninger og tankemønstre du har om tid og penge, og om en ændring af dem, kan gøre dig til en endnu mere succesfuld iværksætter.

Ny strategi for at fremme deleøkonomien i Danmark

Regeringen har netop vedtaget en samlet strategi for vækst gennem deleøkonomi. Strategien indeholder en række initiativer, der vil gøre det lettere at være virksomhed i deleøkonomien og mere attraktivt at være forbruger, samtidig med at skattebetalingen sikres.

Den nye strategi indeholder i alt 22 initiativer, som skal bidrage til at skabe mere tillid i deleøkonomien, sikre korrekt skattebetaling, og understøtte at deleøkonomien bidrager til nye jobmuligheder. I kan læse mere om Initiativerne her

Source: http://em.dk/nyheder/2017/10-09-strategi-f...

Bestyrelsesansvar

Med en fortid som specialist i bestyrelsesansvarssager, og dermed også tidligere aktiv deltager i nogle af de banksager, der blev anlagt af Finansiel Stabilitet efter finanskrisen, har jeg naturligvis fulgt Amagerbank sagen med stor interesse. Uanset om man er bestyrelse i et lille nystartet selskab eller i en stor bank gælder de samme ansvarsregler. Nemlig at der er plads til skøn (også fejlskøn) forudsat at man har sit beslutningsgrundlag i orden.

Pressen har været meget hurtige til at komme med udtalelser i Amagerbank sagen, og jeg synes derfor, at denne artikel er værd at dele, da den er virkelig godt skrevet. 

http://www.business.dk/debat/hvor-hurtigt-skal-og-boer-en-avis-have-en-mening

Nu kan virksomhederne registrere reelle ejere

Erhvervsstyrelsen har nu åbnet for, at der kan registreres reelle ejere i selskaber og ikke som tidligere kun legale ejere der besad mere end 5% af kapitalen.

Reelle ejere er de fysiske personer der direkte eller indirekte ejer 25% eller mere af et selskab, har stemmerettigheder svarende hertil, eller har en anden afgørende kontrol over selskabet i forhold til at udpege bestyrelsesmedlemmer, har vetoret eller lignende.

Fristen for at få det effektureret er den 1. december 2017.

Reglerne er indført for at sikre transparens i det danske selskabsregister med henblik på at sikre mod skattesving, og økonomisk kriminalitet som hvidvask.

Du kan læse mere her

CAPLIBRA hjælper dig gerne med registreringen for kr. 1.495 ekskl. moms. Kontakt mig på pernille@caplibra.dk eller telefon 28569476.

 

Hvad sker der hvis man glemmer at indberette sit regnskab?

Den 31. maj er der frist for at indberette sit regnskab til Erhvervsstyrelsen (hvis regnskabsåret følger kalenderåret), uanset om man er et IVS, ApS eller A/S, og uanset om man har et holdingselskab, eller et selskab med meget lille eller ingen aktivitet. 

Sidste år så jeg desværre en del eksempler på glemte regnskaber, og det koster mange irriterende penge i gebyrer til genoptagelse og rådgiver haste-opgaver, at få bragt tingene på plads. 

Ofte er det fordi selskabsejerne ikke har fået registreret en NEM/E-BOKS e-mail adresse for selskabet, så Erhvervsstyrelsens rykkere ikke bliver læst af ejerne, og selskabet derfor når at blive sendt til tvangsopløsning med deraf følgende yderligere omkostninger. 

I kan læse mere her https://erhvervsstyrelsen.dk/indberet-aarsrapport-i-god-tid-0

Kan man have tre aktiviteter under samme hat?

Hvad nu hvis man ikke kun brænder for én ting, men for to eller måske tre. Skal man så tage springet og vælge det ene frem for det andet. Svaret er nej, er jeg kommet frem til. Man skal gøre det hele! Også selvom de ting man brænder for, er virkeligt forskellige.

Det er derfor jeg har valgt at udvide min virksomhed, til ikke kun at omfatte start-up rådgivning men også foredrag og workshops med fokus på at bringe kroppen tilbage i spil i vores professionelle liv, i alt lige fra formidling, ledelse til konflikthåndtering.

Og nu er der så kommet et tredje ben på. Personlige sessions, rådgivning og oplæg til private, der tager udgangspunkt i min egen spirituelle tilgang til livet med udgangspunkt i de energier, der er lige nu.

Tro det eller ej, der er en virkelig god synergi mellem de tre ting. Min advokatrådgivning er sjov, fordi jeg har fingeren på pulsen og kan følge med i alle de spændende idéer der opstår og holder mig godt groundet i forretningsverdenen. Med foredragene får jeg mulighed for at dele et budskab, jeg virkelig har på hjerte, sammen med et skønt menneske, Ole Boisen, der altid får mig til at grine og tænke. Og med de personlige sessions kan jeg give andre mennesker et unikt værktøj til en personlig indsigt og udvikling, som jeg selv aldrig ville have været foruden.

De personlige sessions fremgår endnu ikke af min hjemmeside, men du kan få et indtryk af, hvad det går ud på, ved at læse mere om det her https://www.facebook.com/astroswanliving/

Håber I vil tage godt imod de nye tilbud. Skriv gerne en mail, hvis du vil høre mere om foredrag eller de personlige sessions. 

 

Registrering af reelle ejere i Erhvervsstyrelsen

Fra sommeren 2017 indfører Erhvervsstyrelsen en ny type af ejerregistrering i kapitalselskaber for at leve op til internationale forpligtelser om øget gennemsigtighed i danske virksomheders ejerstrukturer. 

Alle kapitalselskaber med undtagelse af børsnoterede virksomheder skal derfor fra sommeren 2017 identificere de reelle fysiske ejere (i modsætning til de legale ejere) i kapitalselskabet, dvs. de fysiske personer der i sidste instans enten ejer eller kontrollerer en virksomhed. Det kan enten være i form af kapitalandele, i forhold til stemmerettigheder eller anden form for indflydelse, f.eks. retten til at udpege et medlem af ledelsen. 

For start-ups og iværksættere der modtager investeringer fra danske og udenlandske kapitalfonde, kan dette vise sig at blive praktisk meget besværligt at indhente og registere oplysninger om, særligt hvis det bliver en betingelse for stiftelse af selskaberne/registrering af kapitalforhøjelser, men vi må gå ud fra, at Erhvervsstyrelsen udsender en nærmere vejledning herom.  Du kan læse mere her. 

 

Warrantprogrammer og hvorfor de er en udfordring for start-ups i DK

At indføre et warrant program for medarbejdere er efter dansk lovgivning meget formalistisk, og dermed også meget omkostnings tungt for danske start-ups. Samtidig er muligheden for at optjene ejerandele ofte et nødvendigt instrument for et start-up for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til udvikling af virksomheden. Nicolaj Højer Nielsen har et glimrende forslag - at små virksomheder bør være undtaget reglerne - læs mere her. 

Nye regler om aktionærlån/kapitalejerlån


Den 1. januar 2017 træder nye regler om aktionærlån i kraft. Det betyder, at kapitalselskaber under visse betingelser nu har lov til at yde lån til kapitalejere, ledelsesmedlemmer m.fl. 
Vær dog opmærksom på, at skattereglerne ikke ændres samtidigt, så lånene vil kapitalejerne fortsat blive beskattet af.
Herudover giver lånene mulighed for at lovliggøre aktionærlån ydet før 1. januar 2017. Du kan læse mere her https://erhvervsstyrelsen.dk/nye-regler-om-kapitalejerlaan-fra-1-januar-2017

Selskaber skal indberette digitalt fra 1. juli 2016

Det er både billigere og hurtigere at oprette, ændre og lukke selskaber digitalt fremfor på papir eller e-mail. Pr. 1. juli er det også obligatorisk.

Snart er det ikke længere muligt at oprette, ændre og lukke selskaber pr. e-mail eller brev til Erhvervsstyrelsen.
Stort set alle indberetninger er pr. 1. juli 2016 obligatorisk digitale. Hidtil har selskaber kunne udfylde en blanket på Virk Indberet og sende den pr. mail til Erhvervsstyrelsen. Den mulighed udgår, og virksomheder skal nu logge på Virk Indberet med NemID privat eller NemID medarbejdersignatur for at starte, ændre eller lukke et IVS, ApS, A/S eller P/S.

Det er der flere fordele ved:

  • Oftest træder indberetningen i kraft med det samme, når den indberettes digitalt – virksomhederne undgår altså sagsbehandlingstid.

  • Virksomhederne glemmer aldrig at indsende nødvendige oplysninger og dokumenter, fordi systemet adviserer undervejs i indberetningen.

  • Det er billigere at indberette digitalt.

Du kan læse mere her https://erhvervsstyrelsen.dk/selskaber-skal-indberette-digitalt-fra-1-juli

Digital markedsføring og persondataret

Har du styr på din digitale markedsføring og persondataret?

Måske har du en app eller hjemmeside og skal have nogle generelle betingelser og betingelser om privatlivsindstillinger? Måske kører du facebook kampagner, konkurrencer eller bannerannoncer. Det kan også være du har sendt dit produkt til nogle bloggere, for at de kan promovere det. Og så er der noget om en ny persondata forordning, hvad betyder den for dig?
Har du egentlig styr på reglerne, der gælder, og ved du hvad du må, og hvad du ikke må? For selvom alle de andre spillere i markedet gør det, er det ikke sikkert det er lovligt!
Du kan altid kontakte mig og få en pris på rådgivning i forhold til en konkret problemstilling, og hvis I er flere der gerne vil vide mere helt generelt, kommer jeg også gerne ud og holder oplæg.

Irritation - Kender du det....

Kender du det, at du bliver helt vildt irriteret over kritik, du modtager, venner eller bekendte der mener det modsatte af dig, eller når du møder modstand på din ellers helt fantastiske idé. Og vidste du, at du kunne bruge den irritation konstruktivt til at udvikle eller flytte din forretning? Derfor har du også brug for irriterende folk omkring dig. Faktisk kan du have så meget brug for dem, at nogle virksomheder har valgt at udskifte bestyrelser med "forstyrrelser". Det har Soulaima Gourani skrevet lidt om her

 

I øvrigt siger kloge hoveder, at det også træner hjernen at møde irritation. Det kan du læse mere om her 

Lidt om fintech

Har du også hørt begrebet fintech og er lidt i tvivl om, hvad det er?
Fintech er en sammentrækning af ordene financial og technology og omfatter alle virksomheder og løsninger, der ligger i det krydsfelt, men omtales særligt i forbindelse med nye virksomheder i feltet mellem finans og it, der ofte, men ikke udelukkende, arbejder med betalinger, pengeudlån, herunder crowdfunding, krypto-valuta med flere. Du kan måske blive lidt klogere af denne infographic
https://medium.com/…/the-danish-fintech-industry-2016-infog…