HVORFOR ER ADVOKATER SÅ DYRE?

Det spørgsmål har jeg fået et utal af gange i de sidste 15 år, og det er et spørgsmål, jeg må forholde mig til næsten ugentligt som rådgiver for iværksættere.

Spørgsmålet sætter en præmis op – at advokatydelser er dyre i forhold til andre ydelser. Som en given sandhed og faktum. Og den præmis synes jeg er ret vigtig at forholde sig til for at kunne svare på spørgsmålet.

Som regel oplever vi noget som dyrt, hvis det, vi ved, vi får eller forventer at få for pengene har en lavere værdi for os, end det vi betaler, eller hvis vi tidligere har oplevet at kunne få det, vi mener er det samme, til en lavere pris et andet sted.

Mange af dem jeg taler med har aldrig selv anvendt advokat før og blot hørt om honorarer – så her er erfaringsgrundlaget for ovennævnte sammenligning og dermed præmis meget spinkelt.

Og derfor tænker jeg, der måske kan være årsag til at dykke lidt dybere i det med prisen. Særligt fordi advokater meget sjældent selv er gode til at forklare, hvad det egentlig er, du betaler for.

KOMPLEKSITET

Lad os tage forventningerne først. Det forventes at vi kan besvare ret komplekse spørgsmål og rådgive kunder. Det at kunne det kræver minimum 5 år på universitetet og 3 år som advokatfuldmægtig. Som indgangsniveau. Når du ringer til advokat og de rådgiver dig, også selvom spørgsmålet for dig lyder enkelt, baserer det sig på 1000 vis af arbejdstimer, der dels har handlet om at forstå juraen, og derudover 1000 vis af arbejdstimer der har handlet om at kunne sætte den i praktisk anvendelse – hvilket kræver at vi på ingen tid kan sætte os ind i kundens forretning, behov, interessenter og deadlines og på baggrund af det skræddersyer en løsning og en rådgivning til kunden. Heri ligger derfor noget af forklaringen på prisen.

NUL FEJL

Det forventes, at vi udarbejder og leverer fejlfri dokumenter. Rigtig mange tænker dokumentet som advokatens hovedydelse. Men det er rent faktisk blot biproduktet. Dokumentets udformning udspringer af de ovenfor nævnte 1000-vis af timers erfaring og arbejdstid og skræddersyes ofte til kunden på baggrund af den ovenfor nævnte rådgivning. Hvis der er en slåfejl er vi sikkert ikke gode advokater – da vi bedømmes på dokumentets retstavning, da det i mange tilfælde er det som kunden grundlæggende bedst kan forholde sig til. At sørge for at 20 siders tætskrevne dokumenter ikke kun er juridisk fejlfri, sikrer kunden bedst muligt og også er fejlfri i alle andre henseender, kræver tid og en stor indsats, da det kræver mange gennemlæsninger af dokumentet at sikre det. Heri ligger der yderligere en forklaring på prisen.

TID

Det forventes, at vi leverer en meget omfangsrig ydelse på meget kort tid. De fleste advokater har meget begrænset mulighed for at planlægge deres arbejdstid. De får en sag ind, og med det tempo verden bevæger sig i, haster alt. Det er derfor ofte kun et spørgsmål om, hvor meget eller hvor lidt tingene haster. Advokater forventes at være tilgængelig på telefon og mails, kunne deltage i møder med meget kort varsel og i øvrigt have nået at forberede sig til de møder. Hvis det skal kunne lade sig gøre er der nødsaget til at være bare lidt luft i kalenderen, for at kunne leverer den service og fleksibilitet. Samtidig kan vi ikke blot reserverer vores kalendere til bestemte kunder (medmindre det er retssager) da vi sjældent ved, hvad der kommer ind, og hvornår vi skal arbejde med det. Det kræver, at vi er konstant omstillingsparate og kan jonglerer at have 3-5 eller 7 sager i hovedet på samme tid, og meget hurtigt kunne danne os overblik. Den slags kræver mange, mange års øvelse at kunne gøre bare i et nogenlunde tempo. Og samtidig en høj grad af evne til at kunne planlægge og organisere, da meget få af opgaverne kan planlægges og organiseres. Vi hopper så at sige blot på toget mens det er i fart, og kan forsøge at være med til at styre farten, men som oftest er det kunden der står for det.

Som ved alle ydelser er der 3 parametre i spil, tid, pris og kvalitet. Og man kun opfylde to af dem. Alle de kunder jeg møder vil have opgaven løst hurtigt og til topkvalitet – og derfor må prisen følge med.

Lidt af det med tid og pris kan imødegås ved en abonnementsordning, da tiden jo derved på sin vis er forudbooket til dem. Og det er der nogle kunder der kan se en stor fordel i. 

ANSVAR

Endelig så er der noget med ansvar. Når kunden kontakter en advokat, er det oftest, fordi de vil have andre til at tage ansvaret for opgaven eller det ansvar som opgaven indebærer. Det ansvar påtager vi os gerne, vi har jo netop en forsikring til det samme, men ofte kræver en god rådgivning at vi får en mængde information, eller kunden selv udfører nogle handlinger. Jo mere ansvar kunden selv tager i processen – jo mere defineret er advokatopgaven, og det afspejler sig selvfølgelig på prisen.

Det arbejde vi som advokater udfører indebærer ofte ansvar på mange millioner ofte 100 vis af millioner, og en del af det arbejde vi udfører skal meget ofte helst spare kunden for beløb, der langt overstiger advokat honoraret.

KONKLUSION

Som advokater gør vi det her hver dag, år efter år, og vi bliver derfor ofte selv blinde for, hvad det egentlig er vores rådgivning bringer af værdi til kunden. Tidligere har advokaten måske haft så høj en status, at der aldrig blev stillet spørgsmål ved prisen. Men i løbet af de sidste 10-15 år er dette vendt. Status ved at være advokat er dalende, måske fordi holdninger til autoriteter i vores samfund generelt er dalende, og der bliver stillet spørgsmål ved priserne og en masse onlinetjenester gør juridiske dokumenter tilgængelige. Og det er godt. For vi kender alle sammen historier om helt horrible advokat honorarer, som man på standens vegne skammer sig over. Og der er behov for konkurrence fra online tjenester, for at vi som advokater bliver endnu skarpere på, hvad det er for ydelser vi kan levere, som AI og robotter indtil videre ikke kan.

Og det er menneskeligheden, forståelsen, omsorgen, empatien og den pragmatiske erfaring, som kombinerer menneskekundskab med den rigtige juridiske ydelse. Og det koster altså penge. At få den rigtige rådgivning, på det rigtige tidspunkt der skaber den bedste løsning. Ikke nødvendigvis den juridisk mest perfekte – men den bedste for kunden. For det skaber værdi.

Imidlertid virker det som om, at det med den dalende status nu har tippet vippen helt. Så hvor det tidligere (for 30-50 år siden) var advokaten der dikterede hvornår, hvordan og til hvilken pris, er det nu kunden der næsten er blevet diktatoren. Fordi kunden altid har ret, og kunden skal serviceres. Og med den holdning til kunden, hvor advokaterne næsten ikke selv må sætte krav, er det ikke underligt at så mange yngre advokater får stress. Advokater er også mennesker og ikke fejlfri maskiner.

Mit håb er, at det kan blive et samarbejde. Et samarbejde der respekterer, det som hver af parterne kan leverer, for at produktet bliver så godt som muligt inden for den prisramme der er aftalt. Hvor der tages hensyn til kundens økonomi og advokatens tid. Hvor kundens viden om de involverede spillere og situationen tæller lige så meget som advokatens viden om branchen eller det juridiske emne. Hvor ingen skal dominere, være utålmodige eller stille krav om enten horrible priser eller horrible arbejdsvilkår, hverken kunde eller advokat. Men hvor der er balance og en forståelse af, hvad hver af parterne bringer til bordet og forventes at bringe til bordet.

Det er med det ønske, jeg har valgt at bygge min advokatforretning op. Det har krævet nogle svære valg og ikke mindst fravalg både økonomisk og i forhold til hvilke kunder jeg vil arbejde sammen med og i hvilket tempo det skal foregå. Det har krævet stor respekt for den viden kunderne har, og en fortjent respekt omkring, at kunden ikke køber mig/min tid (da prisen så ville være en helt anden!) men køber rådgivning til en opgave. Og det har krævet, at vi hver især er i stand til at tage ansvar for vores del af opgaven. Derfor tror jeg, jeg har verdens bedste kunder.

Men måske skulle du prøve – næste gang du bookede tid til psykolog – at sige, ”jeg kan ikke vente 14 dage, jeg vil gerne have tid i morgen og i øvrigt skal min gamle bagage være fixet til på torsdag, for der rejser jeg på ferie, og jeg gider ikke vente til efter ferien, eller spekulere på det på ferien”.  Afhængig af mængden af gammel bagage ville det måske kunne lade sig gøre, men kun hvis du selv påtog dig din del og dit ansvar for opgaven, og det ville helt sikkert ikke koste kr. 950 kr. pr. 50 minutter.

Eller næste gang du skal have et ny køkken. Og så prøve at spørge til en fast pris, uden at have oplyst størrelsen af køkkenet, hvilke materialer du ønsker, deadline osv. Det tror jeg køkkenfirmaet får meget svært ved, og det har vi som advokater derfor også. Vi hjælper meget gerne kunden på vej og tager ansvar for at definere opgaven, men vi kan ikke gøre det uden kunden.

Så spørgsmålet skal måske i højere grad lyde – er advokater så dyre? Eller er det en skrøne, der bygger på en manglende forståelse for og viden om, hvad det er en advokatrådgivning indeholder eller en manglende forståelse for den værdi en advokatrådgivning kan skabe for din forretning?