Counseling

TIL HVEM?TIL DIN VIRKSOMHED:

TIL DIG PRIVAT


PRISEN?

Nogle gange er det sådan, at man har mere behov for en bredere sparring end sparring på en konkret opgave. I så fald kan jeg hjælpe dig videre med Nye Perspektiver.


Counseling hos mig er for dig, som er klar til at tage dig selv, dit liv og dit arbejdsliv/ din virksomhed til et nyt niveau. Sparringen kan tilrettelægges efter de udfordringer du står i lige nu, privat eller arbejdsmæssigt. Den kan bestå i et længere forløb over 6 eller 12 måneder, eller blot af nogle enkelte sessioner


Mit perspektiv er, at trivsel i vores arbejdsliv og privatliv hænger sammen, fordi du hænger sammen, og er én person. Og derfor giver det ikke alt mening, at dele de to verdener op. Vi er nødt til at se tingene som en helhed. Fordi du er en helhed. Når det så er sagt, så kan de konkrete udfordringer, du står i lige nu, eller den hjælp du søger vedrører meget specifikke behov. Og så tager vi udgangspunkt i det og holder fokus på det,

Din virksomhed vil, indtil den opnår en væsentlig størrelse, altid afspejle dig. Så når vi arbejder med dig, arbejder vi med din virksomhed, og omvendt. LÆS MERE HER.


Oplever du stilstand i dit karriere eller dit liv, en følelse af at alt egentlig går godt, eller hvert fald ok, udadtil, men at du indadtil drømmer om noget mere, mere udvikling, mere gnist eller bare nye oplevelser, uden du kan konkretisere det, eller for den sags skyld ved hvad du skal handle på. Så er et NYE PERSPEKTIVER FORLØB med mig, det der kan skabe forvandlingen og forandringen i dig. Sessionerne baserer sig på min solide rådgivningserfaring samt min spirituelle tilgang til tingene og livet. Gennem samtaler, konkrete teknikker og reflektioner får du mulighed for at se din egen situation med nye øjne og bliver i stand til at tage de skridt der skal til, i det indre eller det ydre, for at du kan skabe det liv, du går og drømmer om.


Pris pr. session kr. 2.300 - forløb fra kr. 6.000